Dodatek mieszkaniowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dodatek mieszkaniowy

Podstawę prawną o dodatku mieszkaniowego określa Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r (z późn. zm.)

Osoba znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej może skorzystać z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego przeznaczonego na utrzymanie posiadanego lub wynajmowanego mieszkania lub domu jednorodzinnego.
Warunkiem uzyskania takiej pomocy jest spełnienie równocześnie dwóch poniżej opisanych warunków:
•    średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego   nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym  175% kwoty najniższej emerytury (obowiązującym   w dniu złożenia wniosku)  i  125% tej kwoty w gospodarstw wieloosobowym  (aktualnie najniższa emerytura wynosi 1000,00 zł.)
•    powierzchnia  użytkowa  lokalu  mieszkalnego  nie  może  przekraczać  ustalone  w Ustawie kryterium powierzchniowe.